ทุเรียนหมอนทองเป็นโรคอะไรครับ ข้างในไม่มีหนอน

ทุเรียนหมอนทองเป็นโรคอะไรครับ ข้างในไม่มีหนอน

3 Likes

อาการเต่าเผา เกิดจากความไม่สมดุลของธาตุอาหาร ที่เวียดนามรายงานว่าเกิดจากขาดโบรอน มักเกิดกับทุเรียนมีอาการลัดใบอ่อน หรือฝนตกชุกช่วงติดผล

ขอบคุณครับ