ต้นขนุน ปลูกปีกว่าๆ มีลูกเนื้อไม่ค่อยดี รสไม่อร่อย

ต้นขนุน ปลูกปีกว่าๆ มีลูกเนื้อไม่ค่อยดี รสไม่อร่อย

1 Like

ต้นขนุน ปลูกปีกว่าๆ มีลูกเนื้อไม่ค่อยดี รสไม่อร่อย

1.ขนุนท่านยังสาวอยู่ ฮอร์โมนหนุ่มสาวยังไม่นิ่ง
2.การเตรียมต้นและการออกไม่สมบูรณ์เพียงพอ
3.หลังติดผลขาดการบำรุง การขยายผล +พัฒนาคุณภาพผล
การแก้ไข
1.ควรเตรียมต้น 17-17-17+15-0-0+26.5CaO ใส่ 2ครั้ง ต้นฝน กลางฝน
2.ช่วงปลายฝนใส่ปุ่ย 8-24-24+แคลเซี่ยม-โบรอน +สังกะสี หลังปุ๋ยละลายหมดหยุดการให้น้ำ รอการออกดอก
3.หลังติดผล ให้ปุ๋ย17-17-17+15-0-0+26.5CaO+แคลเซี่ยม-โบรอน +สังกะสี ช่วยขยายผล
4. ก่อนตัด 1เดือนให้ปุ๋ย พัฒนาคุณภาพเนื้อและความหวาน 13-13-21+แคลเซี่ยม-โบรอน +สังกะสี +แม็กนีเซี่ยม