พบปัญหาใบหยิกใบไหม้ของต้นยางนาค่ะไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร

พบปัญหาใบหยิกใบไหม้ของต้นยางนาค่ะไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร

4 Likes

ดูเหมือนแล้งค่ะ คงต้องดูแลการให้น้ำหน่อย ต้นเล็กๆเค้าดูแลยากหน่อยค่ะ

2 Likes

ดินเค็มเนื่องจากปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยคอก จะแสดงอาการใบล่างๆ และจะไหม้ตามขอบใบ การแก้ไขรดน้ำบ่อยๆ

2 Likes