หนอนกินใบข้าวควนใช้ยาตัวใหนดีครับ

ห​นอนกิน​ใบข้าวควนใช้ยาตัวใหนดีครับ

2 Likes

เวอตาโกหรือแพคซาร่าได้ครับ

หนอนห่อใบข้าว ดื้อยามากโดยเฉพาะในเขตภาคกลาง สารเคมีที่ใช้ป้องกันกำจัดหนอนห่อใบข้าว ควรใช้สาร 3-4กลุ่ม สลับกัน
-สารกลุ่ม1 อะซีเฟต ไทโอไดคาร์บ
-สารกลุ่ม2ฟิโพรนิล
-สารกลุ่ม5สไปนีโทแรม
-สารกลุ่ม6อีมาเมกติน
-สารกลุ่ม 13คลอร์ฟีนาเพอร์
-สารกลุ่ม15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน
-กลุ่ม22อินดอกซาคาร์บ
-กลุ่ม28 คลอแรนทรานิลิโพรล ฟลูเบนไดเอไมด์
-หรือสารผสมสำเร็จรูปกลุ่ม 4+3 ไทอะมีทอกแซม+แลมบ์ดาไซฮาโลทริน
กลุ่ม28+4คลอแรนทรานิลิโพรล+ไทอะมีทอกแซม
กลุ่ม28+6คลอแรนทรานิลิโพรล+อะบาเมกติน
กลุ่ม5+18สไปนีโทแรม+เมทอกซีฟีโนไซด์
หมายเหตุ สารกลุ่ม 1 2 3ดื้อยาสุดๆ ต้องใช้อัตราสูง และอาจผสมสาร2กลุ่ม เช่น 1+2 1+3 2+3 เป็นต้น

1 Like