ปลูกเงาะครับใส่ปุ๋ยบำรุงลูกตอนไหนครับหลังจากออกดอก

ปลูกเงาะครับใส่ปุ๋ยบำรุงลูกตอนไหนครับหลังจากออกดอก

4 Likes

ตอนติดผลเล็กค่ะ ใส่ 14-8-19 ผสม 15-0-0 แล้วพ่นแคลเซียมเพิ่มค่ะ

ปลูกเงาะครับใส่ปุ๋ยบำรุงลูกตอนไหนครับหลังจากออกดอก

การดูแลเงาะ เริ่มให้ผลแล้ว
การให้ปุ๋ยททุกครั้งควรมีแคลเซี่ยมผสม ด้วย ช่วยลดการแตกของผล
1.ช่วงขยายผลหลังติดผลแล้วให้ปุ๋ย 17-17-17+15-0-0+26.5CaOอัตรา 2-3 กิโลกรัม/ต้นเสริมด้วยแคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสี แม็กนีเซี่ยม
2.พัฒนาคุณภาพหลังที่ผลโตเต็มที่สีเขียวใสให้ปุ๋ย 13-13-21 อัตรา 2-3 กิโลกรัม/ต้นเสริมด้วยแคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสี แม็กนีเซี่ยม
3.การให้น้ำสม่ำเสมอเพื่ลดการแตกของผลได้และ งดให้น้ำ ช่วง ก่อนออกดอกและก่อนเก็บผล 20 วัน