ดินรวนปนทรายทำอย่างไรจะเก็บนําอยู่ครับขุดสระ

ดินรวนปนทรายทำอย่างไรจะเก็บนําอยู่ครับขุดสระ

3 Likes

ปูแผ่นพลาสติกในบ่อค่ะที่เห็นเค้าทำกัน