ขอคำแนะนำการดูแลอะโวคาโดให้ได้ผลผลิตดีและมีคุณภาพครับ

ขอคำแนะนำการดูแลอะโวคาโดให้ได้ผลผลิตดีและมีคุณภาพครับ

1 Like

ขอคำแนะนำการดูแลอะโวคาโดให้ได้ผลผลิตดีและมีคุณภาพครับ

1.ช่วงเตรียมต้นหลังตัดแต่งกิ่งแล้ว ให้ปุ๋ย อโวกาโด้หลังเก็บผล ให้ปุ๋ย สูตรเสมอ เช่น 15-15-15หรือ 17-17-17+15-0-0+26.5CaOแบ่งใส่ 2 ครั้งเสริมด้วยธาตุรอง/เสริม
2.การเตรียมการออกดอกให้ปุ๋ย 8-24-24หรือ 12-24-12+แคลเซี่ยม-โบรอน +สังกะสี
3.ปุ๋ยหลังติดผล
3.1ให้ปุ๋ย ขยายขนาดให้ปุ๋ย 17-17-17+15-0-0+26.5CaO +แคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสี
3.2ก่อน เก็บเกี่ยว 1เดือน เน้น 13-13-21หรือ 12-12-17+2 Mg +แคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสี

1 Like

ขอบพระคุณครับ