อยากจะปลูกผักต้องเตรียมพื้นที่อยางไรบ้าง

อยากจะปลูกผักต้องเตรียมพื้นที่อยางไรบ้าง

2 Likes

พื้นที่ต้องมีน้ำพอ แสงพอ แล้วก็ไม่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมครับ แล้วถ้าเป็นไปได้เอาดินไปตรวจที่สำนักงานพัฒนาที่ดินในพื้นที่ จะได้รู้ว่าดินมีปัญหาอะไร ค่อยมาปรับปรุงแก้ไขกันต่อครับ ปกติทางสนง.เค้าก็จะบอกด้วยว่าต้องแก้อย่างไรถ้าดินมีปัญหาครับ

ปลูกผักชนิดไหนคะ

ประเภทผักสวนครัวครับ