ขอคำแนะนำวิธีการเร่งขยายพูทุเรียนด้วยคับ ตอนนี้ผลบิดเบี้ยวเนี้ยงจากที่ผ่านมาฝนเยอะเลยแตกยอดอ่อน ตอนนี้ใบเริ่มเป็นเพสลาดแ

ขอคำแนะนำวิธีการเร่งขยายพูทุเรียนด้วยคับ ตอนนี้ผลบิดเบี้ยวเนี้ยงจากที่ผ่านมาฝนเยอะเลยแตกยอดอ่อน ตอนนี้ใบเริ่มเป็นเพสลาดแล้วครับ.

ขอคำแนะนำวิธีการเร่งขยายพูทุเรียนด้วยคับ ตอนนี้ผลบิดเบี้ยวเนี้ยงจากที่ผ่านมาฝนเยอะเลยแตกยอดอ่อน ตอนนี้ใบเริ่มเป็นเพสลาดแล้วครับ.

1.ทางดินให้ปุ๋ย 15-5-20หรือ 14-7-35หรือ 7-10-35+แคลเซี่ยม-โบรอน +สังกะสี
2. 1.ถ้าแตกใบอ่อนระยะเพสลาดไปแล้ว ต้องเร่งให้ใบอ่อนแก่เร็วขึ้น และเพิ่มอาหารให้ผลอ่อนด้วยโดยการพ่นปุ๋ย เกล็ด 0-42-56 หรือ 12-3-42 หรือ 0-52-34 อัตรา 500กรัม +แม็กนีเซี่ยม+สังกะสี แคลเซี่ยม-โบรอน 250มิลลิลิตร เพิ่มน้ำตาลแก่ผลอ่อน และ เร่งใบอ่อนให้แก่เร็วขึ้น