ต้องการคำแนะนำสำหรับการปลูกไม้ยืนต้นในแปลงนา 5 ำร่ ผสมผสานข้าว กล้วย มะนาว

ต้องการคำแนะนำสำหรับการปลูกไม้ยืนต้นในแปลงนา​ 5 ำร่ ผสมผสานข้าว​ กล้วย​ มะนาว

2 Likes

มีในใจไหมคะว่าอยากปลูกอะไร

1 Like

ไม้ยืนต้น ที่มีอนาคตส่งออกได้เป็นการดี คือมองทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ เช่นมะม่วง ลำไย ลิ้นจี่ ส้มโอ ส่วนไม้ผลที่ต้องการความชื้นสูงๆได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุดเงื่นไขต้องมีความชื้นในบรรยากาศสูงแต่อย่างไรก็ตามอาจต้องทำการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใหม่ ปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการปลูกไม้ผลเสียก่อน
แนวความคิด
1.ทำทรงพุ่มเตี้ย ระยะปานกลาง การจัดการผลิตง่าย
2.ผลิตไม้ผลคุณภาพ ห่อผล จัดการผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสม
3ทำการผลินอกฤดู/ก่อนฤดู
4.เก็บผลผลิตที่แก่จัดเหมาะสมกับการบริโภค
5.รับรองคุณภาพผลผลิต และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
กรณีการปลูกไม้ป่า-ไม้ใช้สอย ต้องเข้าไปสอบถามกรมป่าไม้

3 Likes