ชุดข้อมูลดิน ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง

ชุดข้อมูลดิน ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง

ผมว่าข้อมูลชุดดินมันนำไปใช้จริงยาก แนะนำให้ส่งดินไปตรวจที่สำนักงานพัฒนาที่ดินในพื้นที่นะครับ ถ้าเอาไปตรวจจะได้รับคำแนะนำมาด้วยครับ แบบนั้นมีประโยชน์กว่ามาก