ตัวอะไรครับอยู่กับใบมะพร้าวนำ้หอม มีวิธีกำจัดอย่างไรครับ

ตัวอะไรครับอยู่กับใบมะพร้าวนำ้หอม มีวิธีกำจัดอย่างไรครับ

7 Likes

ลองถ่ายภาพที่ยอดกำลังจะคลี่ว่าเป็นยังไง หรือลิงแกะดูก็ได้ว่ามีแมลงอยู่ในยอดไหม?

เกิดจากอะไรครับ

คือตัวอะไรครับ

แมลงตามภาพเล็กเกินไป ดูลักษณะกายวิภาคเหมือนก้นป่อง เอวกิ่ว และมี ปีกใส จะเป็นกลุ่มแตน อาจจะเป็นแตนเบียนมาหาหนอนเพื่อวางไข่

ส่วนรอยไหม้ ยังไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นรอยทำลายของอะไร ถ้าเป็นไม่มาก ก็ตัดทิ้งไป แล้วลองสำรวจต้นอื่นๆว่ามีอาการลักษณะเดียวกันนี้หลายต้นหรือไม่ ถ้าเกิดหลายต้น แสดงว่าผิดปกติ ต้องหาวิธีวินิจฉัยให้ได้ว่าเกิดจากโรคหรือแมลงกันแน่