กำลังตวงไหลสตรอเบอรี่อยู่(เสียบไหลเอาพันธุ์ปลุก)แต่ฝนตกหนักทำให้สายไหลเน่า ใช้ยาอะไรแก้ถึงจะหายตอนนี้ใช้แมนโคเซบอยู่ครับ

กำลังตวงไหลสตรอเบอรี่อยู่(เสียบไหลเอาพันธุ์ปลุก)แต่ฝนตกหนักทำให้สายไหลเน่า ใช้ยาอะไรแก้ถึงจะหายตอนนี้ใช้แมนโคเซบอยู่ครับ

2 Likes

ไหลสตรอเบอรี่ มักจะเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสติดมาด้วย เมื่อนำมาชำจะทำให้เชื้อเข้าทำลายที่ระบบรากเป็นสีดำ เกิดอาการราก ส่งผลให้ไหลเน่าาตายได้
การแก้ปัญหา
๑. เลือกไหลจากต้นที่ไม่มีอาการแอนแทรคโนส
๒. จุ่มในสารป้องกันกำจัดโรคพืชกลุ่มรหัส 1 ( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล) ก่อนย้ายปลูก
๓.ถ้าจะใช้พ่นเพื่อป้องกันป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนส สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) และสารกลุ่มมรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และ ผสมหรือสลับ ด้วยสารประเภทสัมผัส เช่น แมนโคเซ็บ โพรพิเนป และ คลอโรทาโลนิล เป็นต้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดโอกาสดื้อของเชื้อสาเหตุ

2 Likes