กล้าทุเรียนซื้อมาพักไว้ก่อนลงแปลงมีอาการตามภาพเกิดจากอะไร

กล้าทุเรียนซื้อมาพักไว้ก่อนลงแปลงมีอาการตามภาพเกิดจากอะไร

7 Likes

ยอดแห้งหรอคะ แมลงลงหรือเปล่าคะมากินน้ำเลี้ยงยอด

1 Like

ดูแล้วก้อปกติ ครับ ยอดที่ปริมาถ้ายังไม่ปลูก ก้อหายากำจัดแมลงมาพ่น เน้นเพลี้ยหนอนคับ

2 Likes

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ