รบกวนขอคำปรึกษาครับ องุ่นเป็นใบเหลืองๆ มีเป็นจุดๆ แบบในภาพ สักพักเริ่มแห้งตายครับ ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด มีวิธีแ

รบกวนขอคำปรึกษาครับ องุ่นเป็นใบเหลืองๆ มีเป็นจุดๆ แบบในภาพ สักพักเริ่มแห้งตายครับ ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด มีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ ขอบคุณครับ

2 Likes

ไรแดงหรือเปล่าคะเนี่ย

น่าจะเป็นอกาารของโรค ราสนิม
ถ้าใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชได้
๑. ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคออก เพื่อลดปริมาณเชื้อในแปลงปลูก
๒. สารที่มีประสิทธิภาพ เช่นสารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) และสารกลุ่มรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และเพื่อป้องกันการดื้อของเชื้อต่อสารป้องกันกำจัดโรคพืช ควรพ่นผสมกับสารประเภทสัมผัส เช่น แมนโคเซบ โพรพิเนป คลอโรทาโลนิล เป็นต้น ตามอัตราที่แนะนำบนฉลาก
หรือจะใช้สารในกลุ่มรหัส ๓+๑๑ ที่มีจำหน่ายในลักษณะผสมสำเร็จก็ได้ แต่ต้องไม่ลืมผสมสารประเภทสัมผัสด้วย
ในการพ่นสารฯ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ และ ลดการเกิดพิษกับพืช ไม่ควรผสมกับปุ๋ยน้ำหรือฮอร์โมนใดๆ

ขอบคุณครับ

น่าจะเริ่มจากขาดธาตุอาหารก่อนไหมครับ พออ่อนแอเชื้อโรคต่างๆเข้าทำลายได้ง่าย ราสนิม ผมใช้คาเบนดาซิมครับ ปลูกองุ่นแบบลดการใช้สารเคมี ต้องปลูกในโรงเรือนครับ และแต่งทรงต้นให้โปร่ง/จัดกิ่งให้เป็นระบบ ดูลักษณะใบในรูปน่าจะเป็นใบตอป่า ที่เขาใช้เป็นต้นต่อแล้วเอาองุ่นพันธุ์ดีมาเปลี่ยน แต่ถ้าพันธุ์ดีไม่ติดกิ่งป่าก็เจริญเติบโตแทนครับ

วัดค่าดินยังครับ ปรับค่าดิน ด้วยราชาฮิวมิค ของไทยเกษตรยุคใหม่ครับ