ผมปูกสมโอทับทิมสยามมาสามปีแล้วทำไมไม่ติดลูดสักที่ เป็นเพราอ

ผมปูกสมโอทับทิมสยามมาสามปีแล้วทำไมไม่ติดลูดสักที่ เป็นเพราอ

หลายปัจจัย น้ำพอไหม ปุ๋ยพอไหม จัดการยังไงบ้าง ได้ตัดแต่งกักน้ำให้ต้นหรือเปล่า ต้องลองดูวิธีการจัดการด้วย