อยากปลูกมันหวานญี่ปุ่นควรเริ่มต้นอย่างไรค่ะ

อยากปลูกมันหวานญี่ปุ่นควรเริ่มต้นอย่างไรค่ะ

1 Like

การปลูกมันเทศญี่ปุ่น
1.เก็บตัวอย่างดินไปส่งวิเคราะห์
2.ไถดะผาน 3 ไถพรวน ผาน 3 ตากดิน 7-15 วัน
3.ใส่ปุ๋ยคอกเก่า ขี้ไก่แกลบ หรือปุ๋ยหมัก 2ตัน/ไร่
4.ใส่ปูนมาร์ล 100-200 กิโลกรัม/ไร่ หรือตามค่าวิเคราะห์ความต้องการปูนของดิน
5.ทำการพรวนดินละเอียด ด้วยผาน7พรวน
6.ยกยกร่องสามเหลี่ยมสูง40เซนติเมตรฐานร่องกว้าง50เซนติเมตร ระหว่างร่องกว้าง30 เซนติเมตร
6.1กำหนดระยะปลูก 50 เซนติเมตร
6.2ขุดหลุม ลึก 25-30 เซนติเมตร ฝังยอดพันธ์ุ ยาว 25-30 เซนติเมตร เอียง 45 องศาลึกลงในดิน 3 ข้อ
7ปุ๋ยครั้งที่ 1 หลังอายุ20-25วันเริ่มให้ปุ๋ย15-15-15+15-0-0+26.5CaOหรือ 46-0-0 อัตรา50กิโลกรัมต่อไร่หรือ 21-0-0 อัตรา 100 กิโลกรัม/ไร่โรยข้างแถวแล้วกลบ
8.ให้ปุ๋ยสร้างหัวประมาณ 45 วันใส่ 13-13-21 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่เสริมด้วยแคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสี แม็กนีเซี่ยม
9.ให้น้ำสม่ำเสมอ และให้ทันทีหลังใส่ปุ๋ย
10.หมั่นดูแลกำจัดวัชพืช สางเถาที่ออกรากขึ้นมาเพื่อให้การลงหัวที่โคนต้นจุดเดียว ดีมีขนาด รสชาติดี
11.ศัตรูพืชที่สำคัญได้แก่หนอนเจาะหัว หนอนกัดกินใบ

2 Likes