ขอความอนุเคราะด้วย ขึ้นแถวบ้าน ชื่อต้นอะไร น่าจะเป็นต้นยา

ขอความอนุเคราะด้วย ขึ้นแถวบ้าน ชื่อต้นอะไร น่าจะเป็นต้นยา

4 Likes

ผักโหมหนาม

1 Like

ผักขมหนาม

2 Likes

ขอบคุณ

ผักโขม ครับ

1 Like