อยากทราบว่า ปลูกทุเรียนได้7 วัน ใช้ไตรโคเดอร์มาฉีดพ่นทางใบได้ไหมค่ะ

อยากทราบว่า ปลูกทุเรียนได้7 วัน ใช้ไตรโคเดอร์มาฉีดพ่นทางใบได้ไหมค่ะ

2 Likes

ควรใช้แบบหว่านรอบโคนจะยั่งยืนกว่า
หลังย้ายปลูกหว่านรอบโคนด้วยเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ไตรโคเดอร์ม่าผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกและรำข้าวอัตรา ๑: ๕๐-๑๐๐:๔-๕ กก. เพื่อควบคุมเชื้อสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าที่พัฒนาอยู่ในดิน ก่อนที่จะเข้าทำลายต้นทุเรียนในระยะโต

1 Like