ต้นพุดศุภโชคมีอาการใบซีดจางออกนวลๆเกิดจากจากอะไรครับ

ต้นพุดศุภโชคมีอาการใบซีดจางออกนวลๆเกิดจากจากอะไรครับ

1 Like

อาการเป็นอย่างไร ขอดูรูปภาพด้วยครับ

1 Like

ต้นพุดศุภโชคมีอาการใบซีดจางออกนวลๆเกิดจากจากอะไรครับ

เรื่องนี้ต้องดูรูปประกอบนะครับ ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร