ถั่วเหลืองฝักสด เป็นโรคโคนเน่า ช่วงติดดอกถึงติดฝัก. แก้ไขอย่างไรครับ

ถั่วเหลืองฝักสด
เป็นโรคโคนเน่า ช่วงติดดอกถึงติดฝัก. แก้ไขอย่างไรครับ

3 Likes

คิดว่าน่าจะเป็นโรคเน่าคอดินครับ ลองแมนโคเซบก่อนไหมครับ

จากภาพน่าจะเป็นอาากรของดรค เน่าดำ ที่มีสาเกตุจากเชื้อรา Macrophominar
หากพบในแปลงแล้ว
๑. คงต้องรีบกำจัดต้นที่มีอาการออก และ หว่านปูนขาวที่หลุมที่ถอนออกนั้น เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อ
๒. ต้นข้างเคียงควรหว่านปูนขาวและรดน้ำบางๆด้วย เพื่อลดการพัฒนาการของโรค
สำหรับการป้องกันมนฤดูการปลูกต่อไป
๑. เตรียมแปลงให้มีการระบายน้ำดี
๒. ก่อนปลูกควรคลุกเมล็ดด้วยสารประเภทสัมผัส เช่น แมนโคเซ็บ โพรพิเนป และ คลอโรทาโลนิล เป็นต้น เ
๓. ระมัดระวังในการใช้สารกำจัดวัชพืช เพราะพิษตกค้างของสารมีผลในการทำลายระบบราก ส่งผลให้ถั่วเหลืองอ่อนแอต่อโรคมากขึ้น

ลองผ่าดูถ้ามีรอยหนอนแมลงวันเจาะโคนต้น อาจจะเป็นสาเหตุที่แท้จริง และเชื้อราแทรกตามรอยแผล