ขอถามผู้รู้คะดินไม่มีคุณภาพปลูกอะไรไม่สวยต้องทำยังงัยบ้างคะ

ขอถามผู้รู้คะดินไม่มีคุณภาพปลูกอะไรไม่สวยต้องทำยังงัยบ้างคะ

3 Likes

เพิ่มอินทรีย์​วัตถุ​ ต่างๆลงไป​หมักกับดินชัก1อาทิตย์​ค่อยปลูกครับ​

1 Like

หยุดการแทรกแซงดิน
ให้ดินดูแลตัวเอง

เมื่อหญ้าเริ่มขึ้น ดินจะเริ่มดีขึ้นเอง

1 Like

เอาดินไปตรวจที่สนง.พัฒนาที่ดินก่อนครับ จะได้รู้ว่าดินเราผิดปกติอย่างไรบ้าง ถ้าอยากให้ดินร่วนซุยก็ลงปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก แล้วก็ปลูกปอเทืองให้ออกดอกแล้วไถกลบครับ

1 Like