สอบถามเพาะต้นมะยงชิดไว้ปลูก มีปัญหาใบไหม้ค่ะ แก้ไขยังไงได้บ้างค่ะ

สอบถามเพาะต้นมะยงชิดไว้ปลูก มีปัญหาใบไหม้ค่ะ แก้ไขยังไงได้บ้างค่ะ

สอบถามเพาะต้นมะยงชิดไว้ปลูก มีปัญหาใบไหม้ค่ะ แก้ไขยังไงได้บ้างค่ะ

1.อนุบาลที่แดดไม่จัดมากเพราะจะทำให้ใบไหม้ได้
2.ให้น้ำให้เพียงพอ
3.การให้ปุ๋ยเคมีควรเสริมธาตุรอง/เสริม ช่วงอากาศร้อนควรเสริมด้วยสังกะสี