มีใครปลูกพริกไทยบ้างคับ

มีใครปลูกพริกไทยบ้างคับ

อยากรู้การปลูกพริกไทยครับ

พริกไทยเป็นเเครื่องเทศ ร้อนชื้น ที่ต้องการความชื้นสูง
1วิเคราะห์คิน
2.ไถพรวน ยกโคก กว้าง 1 เมตร สูง 40 เซนติเมตร
3กำหนดระยะปลูก 2X2 เมตร
4.ปักหลักไม่แก่นสูง 2.เมตร กลางโคก
5.พันธ์ุ มาเลเซีย ซาราวัค
6.ขุดหลุมบนโคก กว้าง และลึก 50 เซนติเมตร ลองก้นหลุมด้วย หินฟอสเฟต 300กรัมปุ๋ย คอก 2-3 กิโลกรัมคลุกเคล้า กับดิน
7.ปลูกกล้าพริกไทยในหลุมที่ผสมดินไว้แล้ว2-3ต้น/หลุม
8.ผูกต้นพริกไทยกับหลัก
9.ทำสแลนท์พลางแสง
10รดน้ำให้ชุ่ม หลังจากนั้นเว้นน้ำตามเหมาะสม
11.การให้ปุ๋ย
11.1 ปุ๋ยคอก เก่าปีละ 1ครั้ง 5-15 กิโลกรัม/ค้าง
11.2 ปุ๋ยเคมี บำรุงต้น 16-16-16+15-0-0+26.5 CaO ให้ธาตุรอง/เสริม 2-3เดือน/ครั้ง
11.3 ปุ๋ยสะสมตาดอก 8-24-24+แคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสี สลับ 25-7-7