ขอคำแนะนำมีดตัดทุเรียนหน่อยครับจะซื้อ

ขอคำแนะนำมีดตัดทุเรียนหน่อยครับจะซื้อ

1 Like

ถ้าต้องการเคาะฟังเสียงแนะนำมีดที่ด้ามตัน แต่มันพับไม่ได้
แต่ถ้าชอบสวยๆก็มีดพับ ใบu.s.a จะบิ่นยาก เคาะฟังเสียงได้บ้าง แต่ไม่ดีเท่าด้ามตัน