ตัวอย่างจัดสรรค์โคกหนองนาเนื้อที่3ไร่ จากที่รกร้างสู่โคกหนองนา

ตัวอย่างจัดสรรค์โคกหนองนาเนื้อที่3ไร่ จากที่รกร้างสู่โคกหนองนา