ต้นผงชูรสเป็นด่างจุดๆเป็นเพราะอะไรครับ

ต้นผงชูรสเป็นด่างจุดๆเป็นเพราะอะไรครับ

4 Likes

ไม่แน่ใจว่าเป็นไวรัสหรือรานะคับ

1 Like

มีการคุยกัเนในโพสท์อื่นแล้ว
๑. อาการนี้ไม่ได้เกิดจากเชื้อสาเหตุโรคพืช
๒…น่าจะเกิดจากการให้ปุ๋ยน้ำหรือน้ำหมักประเภทต่างๆ เช่นที่บ้านมีอาการหลังจากพ่นด้วยน้ำหมัก ของสมาชิกบางท่านพ่นด้วยฮอร์โมนไข่ เป็นต้น
๓. ต้องพิจารณาดูว่าของท่านปฏิบัติอะไรกับพืช

1 Like

ขอบคุณครับ