นี้คือศตรูพืชชนิดไหนครับ

นี้คือศตรูพืชชนิดไหนครับ

11 Likes

เมือกหอนทากหรือเปล่า

1 Like

หนอนผีเสื้อชอนใบพืชตระกูลส้ม เป็นตัวแพร่กระจายเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคแคงเกอร์ด้วย

2 Likes

หนอนผีเสื้อทำลายพืชตระกูลส้ม เช่น หนอนแปะใบ หนอนม้วนใบ หนอนคืบ หนอนชอนใบ หนอนแก้วส้ม ใช้วิธีผสมผสานดังนี้
1.วิธีกล ใช้การตัดใบ หรือเก็บหนอนไปทำลาย ในช่วงไม่รุนแรงจะลดการระบาดได้
2.การใช้สารชีวภัณฑ์บีทีที่เฉพาะเจาะจงกับหนอนผีเสื้อเท่านั้น
3.การใช้สารเคมี
-กลุ่ม 1โพรฟีโนฟอส ไตรอะโซฟอส ไดอะซินอน
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม3เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน
-กลุ่ม5สไปนีโทแรม
-กลุ่ม 6อีมาเมกติน
-กลุ่ม 13คลอร์ฟีนาเพอร์
-กลุ่ม15 ลูเฟนนูรอน โนวาลูรอน (ฆ่่าตัวอ่อน คุมไข่ในท้องตัวแม่)
-กลุ่ม 18เมทอกซี่ฟีโนไซด์
-กลุ่ม28คลอแรนทรานิลโพรล ฟลูเบนไดเอไมด์
-กลุ่มสารผสมสำเร็จรูป กลุ่ม4+3ไทอะมีทอกแซม+แลมบ์ดาไซฮาโลทริน
หมายเหตุ ควรใช้สารหลายๆกลุ่มสลับกันจะดีกว่าการมาบวกกัน เพราะยาอาจจะต้านฤทธิ์กัน

4 Likes

หนอนชอนใบครับ

2 Likes

ทีบ้านเป็นเหมือนกันค่ะ

1 Like

หนอนชอนใบครับ

1 Like

ตอนนี้ผมกำลังทดลองกับนำ้ซันใลอยู่ยังไม่ออกใหม่แต่ก็ไม่เห็นลุกลามไปใบอื่นครับ

1 Like