มะระเปนแบบนี้ต้องใช้อะไรดีค่ะ

มะระเปนแบบนี้ต้องใช้อะไรดีค่ะ

ไม่แน่ใจว่าเป็นราหรือไวรัส จุดดำๆเหมือนราเลย รอผู้รู้มายืนยันนะคะ