ผักหวานปลูกไม่งามให้เอาขี้หมูแห่งแช่น้ำรดนะครับ

ผักหวานปลูกไม่งามให้เอาขี้หมูแห่งแช่น้ำรดนะครับ

ช่วยได้ใช่ไหมค่ะ