ยาฆ่าหญ้าในนาข้าวใช้แบบใหนครับ

ยาฆ่าหญ้าในนาข้าวใช้แบบใหนครับ

1 Like

หญ้าอะไรคับ ลองไกลโฟเสต

การใช้ยาฆ่าหญ้าในนาข้าว จะมี
1.ยาคุมเมล็ดหญ้า(พ่นทันทีหลังหว่าน) เช่น ออกซาไดอะซอน ออกซี่ฟลูออร์เฟน เพนดิเมทาลิน
2.ยาฆ่าต้นหญ้าที่งอกแล้วมีใบ 3-5ใบ ช่วงหลังหว่านข้าว 7-20วัน
-หญ้าใบแคบ ใช้ ฟลูซิอะฟอบ ฟิโนซาฟอบ คลีโทดิม
-หญ้าใบกว้าง ใช้ 2,4-ดี
-พ่นทั้งหญ้าใบแคบและใบกว้าง ใช้โพรพานิล+ไทโอเบนคาร์บ
3.หลังข้าวอายุเกิน 20วัน หญ้าโตแล้ว แนะนำให้แรงคนถอน การใช้ยาไม่ได้ผล และจะกระทบต่อต้นข้าว

4 Likes

ไกลโฟเสต เป็นสารไม่เลือกทำลายและดูดซึมห้ามพ่นในนาข้าว จะทำให้ต้นข้าวตาย พ่นได้เฉพาะบนคันนาเท่านั้น และต้องระวังเพราะจะปลิวไปโดนยอดและใบข้าวทำให้ข้าวไหม้หรือตายได้