ผ้าคลุมโคนใช้กับทุเรียนได้ไหมครับ

ผ้าคลุมโคนใช้กับทุเรียนได้ไหมครับ

คลุมทำไมคะ อาจจะชื้นกับรากนะ