รบกวนท่านใดมีวิธีกำจัดมดตัวเล็กตามคลิปนี้ครับ กำจัดยากมากถ้าไม่ใช้เคมีครับ

รบกวนท่านใดมีวิธีกำจัดมดตัวเล็กตามคลิปนี้ครับ กำจัดยากมากถ้าไม่ใช้เคมีครับ https://stream.mux.com/JnBw1uXkE4x3XrhobjmpBv02O73KtCgck02v59zEaYob00.m3u8?s3=https://fc-ktr-discourse-production.s3.amazonaws.com/videos/oumvtii1pi.mp4&originalName=undefined&muxAssetId=HBefm3vSKlNculyjitG01dTSs4qZGPdohfNzglUc43jU

มดคันไฟ มาเก็บมูลน้ำหวานจากเพลี้ยแป้ง และมดจะเป็นตัวเลี้ยงขยายเพลี้ยแป้ง นำเพลี้ยแป้งไปปล่อยบนผล และยอดอ่อน

การกำจัดมด
1.ใช้เหยื่อพิษกำจัดมดที่มีจำหน่ายทั่วไป
2. พ่นสารแบบป้องกันสารที่มีประสิทธิภาพ
-สารกลุ่ม 1A เบนฟูราคาร์บ20%EC คาร์โบซัลแฟน20%EC
-สารกลุ่ม1B โพรฟีโนฟอส50%EC ไดอะซินอน60%ECไตรคลอร์ฟอน 80%SP ไตรอะโซฟอส40%EC
-สารกลุ่ม2ฟิโพรนิล5%SC
-สารกลุ่ม4A อะซีทามิพริด 20%SP อะซีทามิพริด 2.85%EC อิมิดาโคลพริด 10%SL อิมิดาโคลพริด70%WG
พ่นให้ถูกตัวมด หรือพ่นที่รังมด
ถ้าไม่ใช้เคมีคงไม่ได้ผล