ยาฆ่าหญ้าชื่อสามัญกลูโฟซิเนตแอมโมเนียเวลาฉีดจะทำให้จุลินทรีย์ในดินตายไหมและจะทำให้ดินเป็นกรดไหมถามผู้รู้ครับ

ยาฆ่าหญ้าชื่อสามัญกลูโฟซิเนตแอมโมเนียเวลาฉีดจะทำให้จุลินทรีย์ในดินตายไหมและจะทำให้ดินเป็นกรดไหมถามผู้รู้ครับ

1 Like

กลูโฟซิเนต เป็นยาฆ่า ต้องพ่นบนต้นหญ้า ไม่ได้พ่นลงดินโอกาสลงดินน้อย ต่างจากยาคุมเมล็ดหญ้าที่ต้องพ่นลงดิน ดังนั้นจะมีผลกระทบน้อยต่อจุลินทรีย์ในดิน และจะไม่ทำให้ดินเป็นกรดแน่นอน เพราะไม่ได้พ่นบ่อย และเป็นสารอินทรีย์เคมีสามารถถูกย่อยสลายได้ง่ายโดยแสงแดด น้ำฝน และจุลินทรีย์ในดิน

2 Likes