มีที่ว่างอยู่ประมาณ3ไร่อยากปลูกไม้ยืนต้นที่เป็นไม้เศรษกิจ(ตัดต้นขาย)แต่ค่อนข้างมีน้ำน้อยควรปลูกอะไรดีครับ

มีที่ว่างอยู่ประมาณ3ไร่อยากปลูกไม้ยืนต้นที่เป็นไม้เศรษกิจ(ตัดต้นขาย)แต่ค่อนข้างมีน้ำน้อยควรปลูกอะไรดีครับ

1 Like

พวกสัก พะยูง เค้าก็ทนอยู่นะครับแล้ง แต่ผมว่ามันต้องใช้เวลานานมากกว่าจะได้เงินคืนมา