ทุเรียนแดง อินโดนีเซียน้าปลูกไหมครับ( รสชาติ การเจริญเติบโต)

ทุเรียนแดง อินโดนีเซียน้าปลูกไหมครับ( รสชาติ การเจริญเติบโต)

1 Like

ทุเรียนแดง อินโดนีเซียน้าปลูกไหมครับ( รสชาติ การเจริญเติบโต)

น่าสนใจมาก เนื้อสวย ละเอียด โตเร็วมีคนนำมาปลูกที่ชุมพร ออกดอกแล้วครับ รอลุ้นอยู่