ขอคำแนะนำด้วยครับจะปลูกในแปลงจะมีปัญหาโรคจะแพร่ระบาดไหมครับ

ขอคำแนะนำด้วยครับจะปลูกในแปลงจะมีปัญหาโรคจะแพร่ระบาดไหมครับ

1 Like

เอาดินคุณไปตรวจหาค่าph
อาการเหมือนขาดธาตุอาหาร

ขอคำแนะนำด้วยครับจะปลูกในแปลงจะมีปัญหาโรคจะแพร่ระบาดไหมครับ
อาการนี้ทุเรียนท่านขาดอาหารหลัก/รอง แม็กนีเซี่ยม

1.เอาลงดิน +ปู๋ยคอกเก่า5.กิโลกรัม +หินฟอสเฟต 300 กรัม/ต้นได้เลย
2.ให้ฉีดพ่น 20-20-20+TE 2-3ครั้งทุก 7 วันใบชุดใหม่ก็จะเขียวเข็มใบใหญ่กว่าเดิม
3.พลางแสง ด้วย
4.ให้น้ำสม่ำเสมอ

อาการหลัก คือ ขาดธาตุอาหาร แล้วตามด้วยแอนแทรคโนส
ถ้าจะแนะนำให้เด็ดใบที่มีอาการจุดออก ก็คงจะหมดต้น ควรชะลอการย้ายปลูก เด็ดใบที่มีโรครุนแรงออกบ้าง แล้วพ่นสารที่มีประสิทธิภาพ สัก ๒ -๓ ครั้ง ทุก ๗ วัน พ่นครั้งสุดท้ายแล้วย้ายปลูกก็ได้ หรือถ้ามีเวลารอแตกยอดใหม่ก็ดี เมื่อแตกยอดใหม่พ่นสารอีก ๑ ครั้งแล้วย้ายปลูก