แบบนี้ล่ะครับ

แบบนี้ล่ะครับ

2 Likes

เป็นอาการของโรค ตะไคร่ ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา และ สาหร่ายอาศัยร่วมกัน
จะเกิดในสวนทุเรียนที่มีสภาพชุ่มชื้นนาน มีคะไคร่เป็นจุดวงสีต่างๆกันของเชื้อราและสาหร่ายหลายชนิด พบได้ทั้ง บนใบ กิ่ง และลำต้น
ความชื้นสูงเป็นปัจจัยสำคัญในการแพร่ระบาด
พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชประเภทดูดซึมที่มีประสิทธิภาพ เช่นสาร กลุ่มรหัส 1( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล) สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) และสารกลุ่มมรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และ ผสม ด้วยสารประเภทสัมผัส เช่น แมนโคเซ็บ โพรพิเนป และ คลอโรทาโลนิล เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดโอกาสดื้อของเชื้อสาเหตุ