ก้อนเชื้อเห็ดที่หยอดเชื้อนางฟ้าภูฐานแล้วเชื้อไม่เดินท่านสามารถนำก้อนมาแคะเชื้อที่ไม่เดินนั้นออกแล้วนึ่งใหม่หลังจากนั้น

ก้อนเชื้อเห็ดที่หยอดเชื้อนางฟ้าภูฐาน​แล้วเชื้อไม่เดินท่านสามารถนำก้อนมาแคะเชื้อที่ไม่เดินนั้นออกแล้วนึ่ง​ใหม่หลังจากนั้นหยอดเชื้อภูฐานซ้ำได้นะจ๊ะ

3 Likes