ต้นน้อยหน่ากี่ปีจะหมดอายุ ต้นนี้เก็บ2ปีแล้ว

ต้นน้อยหน่ากี่ปีจะหมดอายุ ต้นนี้เก็บ2ปีแล้ว

1 Like

ต้นน้อยหน่าอายุยืนมากๆถ้าเราดูแลต้นเขาดึๆอยูใด้เป็น10ปีจ้า

1 Like