ขออนุญาติ ขอคำแนะนำหน่อยคับ มือใหม่หัดทำสวนคับ

ขออนุญาติ ขอคำแนะนำหน่อยคับ มือใหม่หัดทำสวนคับ

6 Likes

หายาฆ่าแมลงประเภทอะบาเม็กติน+ยาฆ่าเชื้อราประเภทแมนโคเซบหรือโพรเนบพ่นได้เลยครับ

ตามภาพเป็นแมลงกลุ่มด้วงน้ำมัน มากินละอองเกสร ถ้าไม่มากก็ไม่กระทบต่อผลผลิต ถ้ากังวลใช้สารสูตรยาเย็นเพราะเป็นช่วงดอกโดยเฉพาะสูตร EC เช่น อะบาเมกติน1.8%EC จะมีปัญหาดอกร่วง ให้ใช้สารสูตร SC CS ZC เช่น
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล5%SC
-กลุ่ม3 แลมบ์ดาไซฮาโลทริน2.5%CS แกมมาไซฮาโลทริน 1.5%CS
-กลุ่ม6อีมาเมกติน เบนโซเอต 5%WG
-กลุ่ม13คลอร์ฟีนาเพอร์ 10%SC
-สารผสมสำเร็จรูปกลุ่ม4+3ไทอะมีทอกแซม+แลมบ์ดาไซฮาโลทริน 14.1+10.6%CS
เน้นพ่นให้ถูกตัว

3 Likes