แมลงอะไรคับชอบอยู่ตามไบอ่อนทุเทียน

แมลงอะไรคับชอบอยู่ตามไบอ่อนทุเทียน

2 Likes

เจอเยอะไหม

แมงหรือมด

ที่เห็นเป็นมดนะครับ

มดครับ ให้มองหาเพลี้ยด้วยนะ มดมันจะพามา

ภาพเล็กเกินไปที่จะแยกชนิดครับ แต่ดูจากกายวิภาคไม่ใช่ศัตรูพืช ดูเหมือนแมลงที่เรียกว่าด้วงคล้ายมด ซึ่งเป็นแมลงดี หรือเป็นตัวห้ำมากินไข่และตัวอ่อนของแมลงศัตรูของทุเรียนอีกที