สมาชิคท่านใดมีเมล็ดพันธ์โสนที่ออกดอกเก็บได้ตลอดบ้างครับ อยากได้มาปลูก ทักมาด้วยครับ

สมาชิคท่านใดมีเมล็ดพันธ์โสนที่ออกดอกเก็บได้ตลอดบ้างครับ อยากได้มาปลูก ทักมาด้วยครับ