ปลูกอ้อยสุพรรณ50 อย่างไรให้งาม

ปลูกอ้อยสุพรรณ50 อย่างไรให้งาม

1 Like

ใส่ปุ๋สและรดนำ้ครับ

1 Like

1.ควรปลูกระยะ2×2เมตร ใช้ท่อนพันธุ์เพียงหนึ่งข้อตาพอ
2.หากเป็นได้จากประสบการณ์มี่สวนของเรา จะใช้ต้นกล้า อ้อยอายุ15-30 วัน ลงหลุมปลูกนะครับ
3.เมื่ออ้อยอายุ1เดือนขึ้นไปพยายามแต่งใบที่แก่หรือแห้งออกให้หมด
4.แตกกออ้อยโดยเลือกเอาเฉพาะต้นที่แข็งแรงไว้ ส่วนต้นเล็กๆให้เด็ดทิ้งครับ

1 Like