ปลูกมะพร้าวน้ำหอมได้4ปี(ระบบน้ำหยด)ออกลูกมาร่วงหลุดหมด

ปลูกมะพร้าวน้ำหอมได้4ปี(ระบบน้ำหยด)ออกลูกมาร่วงหลุดหมด

ปลูกมะพร้าวน้ำหอมได้4ปี(ระบบน้ำหยด)ออกลูกมาร่วงหลุดหมด
สาเหตุอาจมาจาก
1.มะพร้าวยังสาวหรือเปล่าครับ พืชยังเจรฺิญเติบโตทางลำต้นใบมะพร้าวจะเริ่มตกผลอายุประมาณ 3 ปี
2. หรือยังเตรียมต้นไม่ดีพอครับ พืชขาดสารอาหารที่จะสร้างและพัฒนาดอกและเกสรที่สมบูรณ์
3. หรือว่าถ้าอากาศร้อนจัดก็เป็นได้พืชมีการเคลื่อนย้ายสารอาหารต่ำ

การแก้ไข
1.ให้น้ำสม่ำเสมอ ในตอนเช้า
2.ทำการคลุมโคนด้วยทางมะพร้าวแห้งเพื่อรักษาความชื้นและลดอุณหภูมิ
3.ลอกเลนปีละครั้งถ้ามีร่องน้ำ
4.การให้ปุ๋ย
4.1ปุ๋ยอินทรีย์ได้แก่ ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ปีละ 1ครั้ง
4.2ช่วงบำรุงต้นให้ 16-16-16+15-0-0+26.5CaOเสริมด้วย+แคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสี
4.3 ก่อนออกดอก ให้ 8-24-24+แคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสี
4.4 หลังติดผล12-12-17+2Mgหรือ 13-13-21+แคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสี+แม็กนีเซี่ยม
เนื่องจากมะพร้าวให้ผลและออกดอกต่อเนื่องกันไปแนะนำให้ใส่ข้อ 4.3แล้ว2เดือนให้ข้อ4.4 สลับกันไป