เชื้อบิวเวอร์เรีย+เมทาไรเซียมเมื่อผสมน้ำฉีดเเล้วถ้าใช้ไม่หมดสามารถเก็บค้างคืนได้ไหมครับ

เชื้อบิวเวอร์เรีย+เมทาไรเซียมเมื่อผสมน้ำฉีดเเล้วถ้าใช้ไม่หมดสามารถเก็บค้างคืนได้ไหมครับ

1 Like

ควรใช้ให้หมดในครั้งเดียว หากทิ้งไว้นาน จะมีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์หลายชนิด ถ้าเป็นจุลินทรีย์สาเหตุโรคพืชจะเกิดปัญหาตามมา