ฝนไม่ตกปลุกข้าวโพดไม่ได้ครับ

ฝนไม่ตกปลุกข้าวโพดไม่ได้ครับ

ฝนไม่ตกปลุกข้าวโพดไม่ได้ครับ
ปลูกได้ถ้ามีน้ำรดนะครับ

ใจเย็นครับ ยังมีเวลาให้ฝนมาแน่นอนช่วงกรกฎาคม ถึงต้นสิงหาคมก็ยังทัน เพราะช่วงนี้ปลูกไป เกิดฝนทิ้งช่วงจะเสียหาย เช่นเดียวกับมันสำปะหลังเลื่อนไปปลูกปลายกรกฏาคมจะดีกว่า ตอนนี้ฝนทิ้งช่วงเจอปัญหาไรแดงระบาดในทุกพื้นที่