ขอความรู้หน่อยค่ะ ทุเรียนปลายใบไหม้ เกิดจากอะไรคะ แก้ไขอย่างไรได้บ้าง ทุเรียนอายุ เกือบ2เดือนค่ะ

ขอความรู้หน่อยค่ะ ทุเรียนปลายใบไหม้ เกิดจากอะไรคะ แก้ไขอย่างไรได้บ้าง ทุเรียนอายุ เกือบ2เดือนค่ะ

4 Likes

เป็นอการของโรคใบจุขอบใบไหม้ ที่ทพร้อมขยายพันธุ์ ถ้าสังเกตุบริเวณเนื้อเยื่อ จะมีเม็ดดำๆเล็กๆฝังตัวอยู่ ซึ่งเป็นส่วนขยายพันธุ์ที่ สารป้องกันกำจัดโรคพืชไม่สามารถฆ่าได้ ต้องรอให้งอกออกมาก่อน ซึ่งมีจำนวนเม็ดอยู่ปริมาณที่เยอะมากในแต่ละแผล
แนวทางการจัดการ
๑.เมื่อพบการระบาดของโรค ควรตัดแต่งกิ่ง หรือใบที่ป็นโรคออก เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุในแปลงปลูก แล้วพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ
๒. กำจัดเศษซากพืช ที่ตัดแต่งกิ่งออกจากแปลงปลูกให้หมด อย่าปล่อยทิ้งไว้ จะกลายเป็นแหล่งสะสมโรคและแหล่งแพร่กระจายโรค ในช่วงที่สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมเช่นอากาศแล้งจัดๆ เศษซากพืชที่เป็นโรคเหล่านี้จะเป็นแหล่ง พักตัวของเชื้อสาเหตุโรคต่างๆ
๓. สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ เช่นสาร กลุ่มรหัส 1( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล) สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) กลุ่มรหัส 6 ( ไอโซโพรไทโอเลน) กลุ่มรหัส 7 (เฉพาะ ฟลูโอไพแรม) และสารกลุ่มรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และ ผสม ด้วยสารประเภทสัมผัส เช่น แมนโคเซ็บ โพรพิเนป และ คลอโรทาโลนิล เป็นต้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดโอกาสดื้อของเชื้อสาเหตุ

4 Likes