ปลูกกล้วยหอมทองปทุมตนพันธุ์จากการเพาะเนื้อเยื้อผ่านมา13เดือนไม่ค่อยโตเป็นเพราะต้นพันธุ์ไม้ครั

ปลูกกล้วยหอมทองปทุมตนพันธุ์​จากการเพาะเนื้อเยื้อผ่านมา13เดือนไม่ค่อยโตเป็นเพราะต้นพันธุ์​ไม้ครั

ไม่ค่อยโดนแดด
ไม่ค่อยได้น้ำ
ไม่มีปุ๋ย
ดินเป็นกรด ด่าง หรือเค็ม
แก้โดย ใส่ปุ๋ยอินทรีย์
เป็นโรค แมลง กวน
พ่นน้ำหมักแก้โรครา แมลง