ขอกลุ่มปลูกไม้ป่าแซมไม้ผลหน่อยได้ไหมครับ

ขอกลุ่มปลูกไม้ป่าแซมไม้ผลหน่อยได้ไหมครับ

ที่คุ้นๆ ก็ยางนาเลยครับ แต่ต้องระวังเพราะพวกไม้ป่านี้สูงนัก อาจสูงปกคลุมจนทำให้แสงไม่ถึงต้นไม้ผลนะ